EFACEC Praha je součástí jedné z největších portugalských průmyslových skupin a vedoucí firmy v elektrotechnickém a elektronickém odvětví v Portugalsku – holdingu Efacec. Tato soukromá skupina, která byla založena v roce 1948, zaměstnává dnes 4800 zaměstnanců, má roční obrat přes 950 miliónů EUR a téměř 60% její produkce je určeno na export. Hlavní výrobní kapacity má Efacec soustředěny v Portugalsku nedaleko města Porto, kde v průmyslovém komplexu Arroteia se vyrábí silnoproudé zařízení, transformátory a strojní zařízení, v průmyslové zóně Maia je pak soustředěn vývoj a výroba elektronických, automatizačních a telekomunikačních systémů. V Carnaxide u Lisabonu se nachází hlavní projekční a obchodní centrála holdingu. Další továrny Efacecu jsou umístěny v Číně, Macau, Malajsii, USA, Indii a Argentině. Technicko obchodní filiálky má pak Efacec v dalších 20 zemích celého světa.

EFACEC má své obchodně – technické zastoupení v České republice od roku 1991, které současně koordinuje síť obchodních a technických zástupců ve většině zemí střední a východní Evropy.

Efacec Praha s.r.o. pobočka Praha nabízí a zajišťuje pro zákazníka komplexní služby, což představuje veškeré činnosti od poradenství, marketingu, prodeje, projekční a inženýrské činnosti, dodávek, instalací a uvedení zařízení do provozu až po záruční i pozáruční servis.

Aktivity Efacecu na trzích střední a východní Evropy se koncentrují na prodej zařízení, projekci a realizaci komplexních systémů na klíč v následujících oblastech: