Řídící a ochranné systémy pro energetické sítě, elektronická zařízení bezvýpadkového napájení
Digitální ochranné terminály TPU , Řídící SCADA systémy pro rozvodny vysokého a velmi vysokého napětí , Řídící systémy pro dispečinky vč. funkcí DMS a EMS , Systémy dálkového řízení vodních elektráren , Bezvýpadkové napájecí zdroje (Stejnosměrné EFAPOWER CIB / Střídavé UPS EFAPOWER)