Kompletní řešení fotovoltaické elektrárny na klíč - inženýrink a projekt, podklady a informace pro projednávání připojení k distribuční síti, dodávku všech komponent (Fotovoltaické panely, Střídače, Trackery (sledovače slunce), Řídící a monitorovací systém, Kabeláž, Ochrany, Pomocné konstrukce, atd.) , montáž v místě plnění , vyvedení výkonu do distribuční sítě ( VN rozvodny, trafostanice), uvedení do provozu - včetně výchozích revizí. Dodávky částí systémů - střídače, VN rozvodny, trafostanice, řídící a monitorovací systémy.