Kompletní řešení fotovoltaické elektrárny na klíč

 • inženýrink a projekt
 • podklady a informace pro projednávání připojení k distribuční síti
 • dodávku všech komponent
  • Fotovoltaické panely
  • Střídače
  • Trackery (sledovače slunce)
  • Řídící a monitorovací systém
  • Kabeláž
  • Ochrany
  • Pomocné konstrukce, atd.
 • montáž v místě plnění
 • vyvedení výkonu do distribuční sítě
  • VN rozvodny
  • trafostanice
 • uvedení do provozu, včetně výchozích revizí