NORMAFIX, modulární VN rozváděč se vzduchovou izolací

Do 25 kV / 38,5 kV
1250 A / 630 A
25 kA / 16 kA
Normafix 25kV NORMAFIX® je skříňový modulární rozváděč se vzduchovou izolací, pro vnitřní použití. Spínacím prvkem je buď odpínač ISF zapouzdřený v SF6 nebo vakuový vypínač, případně vypínač SF6.

Vlastnosti:

 • Skříňový VN rozváděč se vzduchovou izolací
 • Ve standardní výbavě s odpínačem zapouzdřeným v plynu SF6
 • Spínacím prvkem může být vakuový vypínač nebo vypínač SF6
 • Modulární konstrukce
 • Jednoduchá instalace a možnost rozšíření
 • Vyhovuje požadavkům mezinárodní normy IEC 62271-200
 • Odolný vůči účinkům vnitřního oblouku
 • Zvýšená elektrická a mechanická životnost (třída E3 M2)
 • Možnost termografické analýzy
 • Přímá viditelnost odpojení odpínače
 • Světelné indikátory napětí a kontrola sledu fází
 • Mechanické a elektrické blokády
 • Možnost rozšíření z obou stran
 • Vhodný pro umístění do kompaktních trafostanic