Olejový transformátor

Distribuční olejový

Od 100 do 2500 kVA, max. 6300 kVA
VN: 6, 10, 22 a 35 kV
NN:420 V nebo 400 V