DIGITÁLNÍ OCHRANY A OCHRANNÉ TERMINÁLY

EFACEC digitální ochrany řady TPU 100, 200 a 410 jsou určeny ke chránění VN a VVN sítí před přetížením, zkratem, zemními poruchami, výkyvy napětí apod. Ochrany zajišťují ochranné funkce, monitoring stavů a místní ovládání. Komunikace na řídící systém je možná protokolem Lonworks s rychlostí komunikace 1,25Mbit/sec či MODBUS.

Vyráběné řady ochran:

 • TPU 100 – malé aplikace, chránění VN vypínačů
 • TPU 200 – malé aplikace, chránění VN vypínačů, měření a analýza sítí
 • TPU 410 – středně velké aplikace na vn rozvodnách (distribuce), vývodové I přívodní terminály

Jako komplexní typy jsou často nasazovány přístroje TPUS410 (terminal linky v několika vyráběných modifikacích) a TPUTD410 (terminal transformátoru). Terminál TPUS410 kromě proudových i napěťových a dalších standardních ochranných funkcí, zajišťuje rovněž monitorovací i automatické funkce (např. OZ, blokování apod.) a možnosti měření elektrických veličin pole (P,Q,U,I). Terminál TPU TD410 zajišťuje diferenciální funkci ochrany transformátoru v závislosti na údajích získaných z proudových měničů primární a sekundární strany trafa, rovněž nabízí možnosti přesného měření proudů v jednotlivých fázích a také řadu monitorovacích funkcí při získávání dat.

Pro získání základní informace o používaných terminálových jednotkách, uvádíme přehled základních technických parametrů a informací od ochrany TPUS410 (terminal linky), která je vyráběná v několika modifikacích:

 • ochranné funkce: 50/51, 51, 50/51N, 51N, 67/67N, 27/59, 79, 81
 • dvě nezávislé sady nastavení ochrany
 • monitoring: P,Q,U,I, cosj, energie
 • nezávislé vstupy (opto- oddělení) s rozlišením na 1 msec.
 • nezávislé výstupy (volný kontakt)
 • zabezpečený systém přístupu k parametrizaci ochrany
 • interface RS232 pro místní spojení s notebookem
 • buffery pro uchování poruchových informací (délka záznamů 10 sec., vzorkovací frekvence 500Hz)
 • WinProt SW podpora pro místní nastavování ochrany i analýzu poruchových událostí
 • LonWorks sběrnice s protokolem LON TALK

Podrobné informace o jednotlivých vyráběných typech a modifikacích řady digitálních ochran TPU410 jsou obsaženy v technických manuálech, jenž je možné na vyžádání obdržet od firmy EFACEC.