SYSTÉMY ZAJIŠTĚNÉHO STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPÁJENÍ

Systémy zajištěného stejnosměrného a střídavého napájení jsou aplikovány především v oblastech: telekomunikací, energetiky, elektrické trakce i měníren a v řadě průmyslových aplikací. Rozsah vyráběných zařízení lze shrnout do těchto hlavních okruhů:

 • DC6 a DC12 pulsní tyristorové napáječe s kapacitou až do 2000A, řízené mikroprocesorem a vybavené prostředky pro dálkové řízení a diagnostiku
 • napájecí zdroje na úrovni 48VDC s kapacitou až do 1000A, řízené mikroprocesorem a vybavené prostředky pro dálkové řízení a diagnostiku
 • jednofázové tyristorové zdroje až do 220VDC/40A řízené mikroprocesorem a vybavené prostředky pro dálkové řízení a diagnostiku
 • výkonové trakční usměrňovače
 • výkonové průmyslové usměrňovače
 • systémy supervize napájecích zařízení a baterií
 • střídavé bezvýpadkové zdroje s kapacitou až do 300kVA, řízené mikroprocesorem a vybavené prostředky pro dálkové řízení a diagnostiku
 • výkonové převodníky pro pomocná zařízení v aplikacích na železnici
 • speciální výkonové převodníky pro aplikace v průmyslu

STEJNOSMĚRNÉ BEZVÝPADKOVÉ ZDROJE - EFAPOWER CIB

Řada vyráběných CIB (Charger Industrial Battery) zdrojů má jednofázové nebo třífázové napájení a široký rozsah nabízených výkonů i výstupních stejnosměrných napětí. Společnou částí všech ss zdrojů je konvenční 50Hz transformátor, který napájí tyristorový usměrňovač a vestavěnou kapacitu baterií. Řešení pro malé systémy představuje výstupní proud do 40A a obsahuje jednofázový usměrňovač . Pro větší aplikace může být použit zdroj s výstupním proudem až do 800A, který vyžaduje třífázové vstupní napájení. Série EFAPOWER CIB zdrojů zahrnuje typy:

 • CIB S - řada zdrojů s moduly výstupů: 12,34,55 a 100A při 48VDC nebo 24,68,100 a 200A při 24VDC
 • CIB H, D, MOTN, TOTN - řady zdrojů s 6-ti nebo 12-ti pulsním tyristorovým usměrňovačem s výkony až do 2250kW, s napětím až do 750VDC, s různou kapacitou zálohování a přetížení.

Zdroje EFAPOWER CIB jsou vybaveny mikroprocesorovou jednotkou PSM (Power Supply Manager), která monitoruje a řídí všechny moduly uvnitř zdroje. Vlastní uživatelský software jednotky PSM je vytvořen ve Windows prostředí a umožňuje zákazníkovi příjemné uživatelské prostředí na běžném PC. PSM jednotka má jak analogové vstupy, tak digitální vstupy/výstupy, kterými monitoruje a ovládá silové části zdroje. Komunikace s obsluhou je zajištěna přes LCD displej a jednoduché menu nebo přes vestavěný modem, jenž umožňuje komunikovat s obsluhou dálkově bezpečným přístupem a využít tak všech možností dodávaného software pro případné změny konfigurace, nastavení a ovládání.

Velkou výhodou zdrojů CIB je stavebnicovost a modularita řešenía variabilnost kapacity bezúdržbových baterií.

STŘÍDAVÉ BEZVÝPADKOVÉ ZDROJE - UPS EFAPOWER Compact TT

UPS (Uninterruptible Power Supply) zdroje pro průmyslové použití jsou jedním ze standardních výrobků divize napájecích systémů firmy EFACEC_SE. EFAPOWER UPS zdroje zabezpečují bezvýpadkové a stabilní střídavé napájení, čímž podporují dosažení maximální spolehlivosti napájeného zařízení.

UPS EFAPOWER zdroje jsou výhodné především díky těmto vlastnostem: malé rozměry, vysoká účinnost, velký rozsah přetížení, nízká hlučnost, mikroprocesorové řízení, LCD displej, interface pro připojení na počítač nebo standardní síť umožňující vzdálenou supervizi a diagnostiku. UPS EFAPOWER zdroje obsahují 3 hlavní moduly - usměrňovač, modul střídače a modul statického přepínání. Výhodou tohoto modulového uspořádání konstrukce UPS je, že umožňuje rovněž snadnou a přehlednou kontrolu i snadný přístup ke všem součástkám.

UPS EFAPOWER zdroje se vyrábějí v typové řadě pro zajištěné střídavé napájení od 10 až do 300kVA. Výstupní zajištěné napájení může být třífázové (pro celý vyráběný rozsah UPS) nebo jednofázové (při kapacitě do 40kVA). Kapacita vnitřních baterií je navržena individuálně podle požadavku zákazníka na dobu zálohování napájení při ztrátě síťového napájení na vstupu. Použité baterie jsou bezúdržbové, vnitřní systém zajišťuje jejich trvalé dobíjení a supervizi stavu.

EFAPOWER UPS zdroje nabízejí k využití komunikaci na sériovém portu RS232, čímž lze snadno získat informace o všech stavech, alarmech zdroje a lze touto komunikací též posílat povely pro střídač nebo bypass.