ŘÍDICÍ SYSTÉMY V ENERGETICE

V oblasti řízení energetických technologií působí firma vice než 20 let. Návrh, vývoj a dodávky produktů a systémů jsou různé dle specifických potřeb a požadavků zákazníků. Aplikace řídících systémů jsou směřovány zejména do oblastí vvn přenosu a vn distribuce energie výroby. Pozornost je věnována rovněž rozvoji aplikací pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách, řízení dopravy a vodárenství.

Řídící systémy EFACEC Elektronické systémy jsou vysoce flexibilní a plně decentralizované počítačové systémy reálného času, které nabízejí operátorovi řídit technologický proces v uživatelsky příjemném prostředí. Na vrcholové úrovni dispečerského řízení technologického procesu nabízí EFACEC dle rozsahu řízené technologie dvě základní koncepce, SCATEX a PC/MMI.

V současné době EFACEC ve svých dodávkách používá standardní hardwarové platformy:

 1. HP ALPHA pracovní stanice s UNIX operačním systémem
 2. HP nebo TOSHIBA PC s NT operačním systémem

EFACEC vyrábí velký sortiment RTU (remote telecontrol unit), které zajišťují sběr a vykonávání povelů v bezprostředním kontaktu s technologií. Hlavně se jedná o tři typové řady SCADA zařízení:

 • CLP500 - velká kapacita I/O signálů, vhodné pro plně distribuovaná řešení, časové rozlišení snímaných dat z technologického procesu je 1 msec.
 • RTU400 - středně velké aplikace, vhodné pro koncentrovaná i distribuovaná řešení, časové rozlišení snímaných dat z technologického procesu je 10 msec.
 • URR, uURR - aplikace menšího rozsahu, místní automatiky vhodné pro dálkové ovládání koncových zařízení a přenos dat, časové rozlišení snímaných dat z technologického procesu je 10 msec.

a typové řady terminálů ochran s integrovanými I/O funkcemi pro vn rozvodny:

 • TPU 100 a TPU 200 – malé aplikace, ochrany vypínačů v distribučních sítích
 • TPU 410 – středně velké aplikace na vn rozvodnách (distribuce), vhodné proplně distribuované řešení, jedná se o inteligentní koncové jednotky styku s technologií provádějící funkci vn ochran a zpracování I/O signálů.

Největší úspěch zaznamenala firma EFACEC Elektronické systémy v dodávkách řídicí techniky po aplikace v energetice, a to zejména :

 • rozvodny přenosové soustavy 400/220/110 kV
 • rozvodny distribuční soustavy 110/35 a 110/22 kV
 • rozvodny vlastní spotřeby 35, 22, 10 a 6 kV
 • řízení technologie a rozvoden na vodních elektrárnách
 • krajské a rajónní energetické dispečinky
 • dálkové ovládání úsekových vypínačů
 • řízení trakčních rozvoden a měníren včetně dispečinků pro napájecí sítě železniční či jiné centralizované hromadné dopravy

Neméně důležitou oblastí nasazení řídících systémů EFACEC je oblast vodárenství, zejména aplikace řízení vodárenských sítí a dispečinků. V České republice firma EFACEC realizovala tyto aplikace řídících systémů na významných rozvodnách přenosové soustavy ČEPS a.s.

 • rozvodna 400kV/ 220kV/ 110kV/ 10,5kV Čechy - střed
 • rozvodna 400kV/ 220kV Sokolnice
 • rozvodna 220kV Tábor rozvodna 400kV/ 110kV/ 35kV/ 10,5kV Bezděčín
 • rozvodně 220kV/10,5kV Malešice
 • rozvodně 220kV/10,5kV Milín
 • na rozvodně Chodov - testovací a výukové pracoviště