Olejové distribuční transformátory

Olejový transformátor Trojfázové distribuční hermeticky uzavřené transformátory, naplněné minerálním olejem, pro venkovní nebo vnitřní prostředí. Konstrukce odpovídá IEC 60076.

Standardní jmenovitý výkon:

 • Od 50 kVA do 2500kVA, max. 10 MVA

Standardní parametry:

 • Jmenovité napětí VN: 6, 10, 22 a 35 kV
 • Rozsah odboček VN bez zatížení: + 2x2,5%
 • Jmenovité napětí NN: 420 V nebo 400 V
 • Schema spojení Dyn1 nebo jiné na přání
 • Kmitočet 50 Hz (na přání 60 Hz)

Standartní příslušenství:

 • Průchodky VN a NN
 • Přepínač odboček + 2x2,5% bez zatížení
 • Odnímatelná plochá kolečka, otočná o 90°
 • Uzemňovací bod a závěsná oka

Na přání:

 • Snížené ztráty podle požadavku
 • Odlišné hladiny napětí (VN i NN)
 • Ochranné relé DGPT2 (detekce plynů, tlaku a teploty), pro signalizaci a vypnutí