Olejové regulační transformátory

Olejový transformátor Trojfázové výkonové hermeticky uzavřené transformátory, naplněné minerálním olejem, s přepínačem odboček pod zatížením a přepínačem MR Reinhausen. Výkon 630kVA, 780kVA nebo 1000kVA 10,5 + 4 x 2,5 % / 0,4 kV, 50 Hz, s regulací odboček pod zatížením a přepínačem MR Reinhausen, včetně ochranného relé DGPT2 (detekce vývinu plynů, tlaku a teploty – 2 nastavitelné hodnoty pro signalizaci a vypnutí), s malým konzervátorem a Bucholz. relé pro přepínač odboček.

Technické parametry:

  • Jmenovitý výkon 630 kVA, 780kVA nebo 1000kVA
  • Jmenovité napětí VN: 10,5 kV nebo 34,5kV
  • Rozsah odboček VN pod zatížením: + 8x2,5% nebo + 17x2,5%
  • Jmenovité napětí NN: 400 V
  • Schema spojení Yyn0(d1)

Příslušenství:

  • Keramické VN průchodky nebo VN konektory Pfisterer Connex
  • Snížené ztráty podle požadavku
  • Odlišné hladiny napětí (VN i NN)
  • Ochranné relé DGPT2 (detekce plynů, tlaku a teploty), pro signalizaci a vypnutí
  • Přepínač odboček pod zatížením (MR)